හිරගෙදර ඇතුලේ තවත් ඝාතනයක් ගැන පැමිණිල්ලක්! – ශානීගේ ජීවිතයත් අනතුරේ!!

රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටි සැකකරුවකු බන්ධනාගාර නිලධාරීන් පහරදීමෙන් මිය යෑම සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා සිරකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්…

#fightcorona : සිරකරුවන් නිදහස් කරන්න! – ඔවුන්ද මනුෂ්යයෝය!

සුළු වැරදිවලට සිරගතවූවන් සහ දඩ ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයන් නිදහස් කිරීමට කටයුතු කරන්නයි සිරකරු…

බන්ධනාගාර රැදවියන් ඝාතනය වීමේ පොදු ලක්ෂණය නම්, කිසිදු පුද්ගලයෙක් “වැරදිකරුවෙක්” නොවීමයි – නීතිඥ සේනක පෙරේරා (සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ කමිටුව)

බන්ධනාගාර රැදවියන් ඝාතනය වීමේ පොදු ලක්ෂණය නම්, කිසිදු පුද්ගලයෙක් “වැරදිකරුවෙක්”නොවීමයි – නීතිඥ සේනක පෙරේරා (සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරකීමේ…